Senast uppdaterad 2002-12-23
Ånge Flygklubbs verksamhet: 

Ånge Flygklubb bedriver idag verksamhet med tre flygplan, två motorseglare och ett segelflygplan som används under lägerveckor och liknande. Klubben har ett 25-tal certifikatinnehavare och den totala gångtiden på klubbens flygplan ligger på ca 300 timmar per år, naturligtvis mycket beroende på vädrets makter. Flygningarna bedrivs sommartid på Ånge Flygfält (ESUJ), ca en mil öster om Ånge, eller 9 mil väster om Sundsvall. Fältet är ett 900 m långt och ca 30 m brett gräsfält.
Här finns också en klubbstuga med teorilokal för utbildning av nya piloter, en bygglokal där medlemmarna under vintern under ledning av segelflygteknikerna utför service och reparationer av flygplanen, samt en hangar där flygplanen förvaras för att vara lättillgängliga.
Säsongen tjuvstartas i februari-mars då flygningar på det upplogade fältet i Tälje påbörjas, om och när vädrets makter tillåter.
Det totala antalet medlemmar i klubben är ca 60, varav en del är stödmedlemmar, gästmedlemmar (är ordinarie medlem i en annan klubb), etc.

Klubben bildades 1964 under namnet Västra Medelpads Flygklubb, som 1974 byttes till Ånge Flygklubb. Klubben var under många år en kombinerad motor- och segelflygklubb, med ett motorflygplan och ett eller flera segelflygplan.
I samband med haveriet med SE-GCI 1981 och några följande år med ett sviktande intresse bland medlemmarna, togs 1984 ett beslut om att sälja samtliga flygplan och istället köpa en motorseglare. Man bestämde sig slutligen för en Grob G-109B SE-UAE som hämtades på fabriken i Tyskland i juni 1984. Efter detta ökade intresset något och 1989 inköptes ytterligare en motorseglare, en Motorfalke eller Scheibe SF 25C Falke, SE-UBZ.
1991 kunde klubben återköpa den Bergfalke II, SE-SXP, som tidigare funnits i klubben. Denna används nu under lägerveckor och i samarbetet med Ljusdals Flygklubb Segel och Sundsvalls Segelflygklubb. På fältet finns även detta flygplan stationerat: SE-IKB Cessna 140 (ägare: Bo Englund, Ljungaverk).


Synpunkter? Maila dom till