Ånge Flygklubbs styrelse och
innehavare av övriga uppdrag
Styrelse   
Befattning Namn Telefon
Bostad
Arbete Mobil
Ordförande Bo Englund 0691-
330 69
  070-
367 33 67
Vice ordförande Clemens Lindberg 0690-
618 15
  070-
215 70 23
Sekreterare Per-Axel Larsson 0693-
105 88
   
Kassör Sven-Evert Hägglund 0690-
611 70
  070-
625 11 26
Ledamot Per Lemon 0690-
220 45
 0690-
130 30
070-
601 23 11
Styrelsesuppleant 1 Arvid Haga     070-
652 38 26
Styrelsesuppleant 2 Tommy Strömberg 0690-
612 25
  070-
640 93 76
 
Revisorer
Revisor Kalervo Mäntynen      
Revisor Stig Lögdlund      
Suppleant Rose-Marie Lindgren      
Suppleant Kjell Edlund      
 
Valberedning
Sammankallande Östen Lindgren      
  Ulf Karling      
  Kjell Söderlund      
 
Funktionella tjänster
Segelflygchef Christer Andreasson 0691-
323 60
0691-
355 97
070-
373 26 60
Segelflyglärare CSEL Christer Andreasson 0691-
323 60
0691-
355 97
070-
373 26 60
Segelflyglärare SEL Nils-Åke Sandberg 060-
17 56 06
   
Segelflygtekniker Mikael Blixt 0693-
714 42
   
Tekniskt ansvarig
Motortekniker
Clemens Lindberg 0690-
618 15
  070-
215 70 23
Motortekniker Per Lemon 0690-
220 45
0690-
130 30
070-
601 23 11
Anläggningsansvarig/
stugfogde
Håkan Bäckman 0691-
327 15
  070-
250 79 78
Depåföreståndare (bensin)
Redovisningsansvarig (flygbensin)
Sven-Evert Hägglund 0690-
611 70
  070-
625 11 26
Bingolottoansvarig Tommy Strömberg 0690-
612 25
  070-
640 93 76

Synpunkter? Maila dom till  
Uppdaterad 2003-10-15