Ånge Flygklubb

Flygstatistik 1998
Under 1998 har Ånge Flygklubbs medlemmar genomfört 355 flygningar på totalt 148 timmar med klubbens motorseglare, fördelade enligt följande:
Flygplan
Ant. flygn.
Flygtid
Motortid
Grob G-109B SE-UAE 
157 st
64 tim
44 tim
Scheibe SF-25C SE-UBZ
198 st
84 tim
55 tim

Årets flygare
Tilldelas de medlemmar som under året flygit mest, räknat i antal flygtimmar (tot. för UAE och UBZ).
1. Christer Andreasson  26,58 tim
2. Tomas Olsson     17,17 tim
3. Nils-Åke Sandberg 14,33 tim
4. Tommy Strömberg   13,92 tim

Flygstatistik 1997
Under 1997 har Ånge Flygklubbs medlemmar genomfört 506 flygningar på totalt 266 timmar med klubbens motorseglare, fördelade enligt följande:
Flygplan
Ant. flygn.
Flygtid
Motortid
Grob G-109B SE-UAE 
266 st
172 tim
107 tim
Scheibe SF-25C SE-UBZ
240 st
92 tim
66 tim
 
Årets flygare
Tilldelas de medlemmar som under året flygit mest, räknat i antal flygtimmar (tot. för UAE och UBZ).
1. Christer Andreasson

44,75 tim

2. Tommy Strömberg  20,2 tim
3. Tomas Olsson  20,0 tim
4. Sven-Evert Hägglund 17,23 tim
5. Clemens Lindberg  16,4 tim

Årets segelflygare
Tilldelas de medlemmar som segelflygit mest, räknat i procent (del av flygning där motor ej använts).
 Grob G-109B SE-UAE
1. Sven-Evert Hägglund 82%
2. Nils-Åke Sandberg 71%
3. Tommy Strömberg 64%
4. Jan Öhlander 58%
5. Clemens Lindberg 58%

Scheibe SF-25C SE-UBZ
1. Jan Öhlander 74%
2. Clemens Lindberg 71%
3. Nils-Åke Sandberg 65%
4. Anders Andersson 57%
5. Per Lemon 55%

Årets fältnötare
Tilldelas de medlemmar som gjort flest flygningar, och därmed hjälpt till att hålla fältet i trim...
Grob G-109B SE-UAE
1. Christer Andreasson 42st
2. Tomas Olsson  28st
3. Dan-Olof Tornberg 22st
4. Tomas Hildingsson 20st
5. Jan Öhlander 18st

Scheibe SF-25C SE-UBZ
1. Conny Wreede 46st
2. Östen Lindgren 32st
3. Tomas Olsson 25st
4. Tomas Hildingsson 20st
5. Dan-Olof Thornberg 16st

Synpunkter? Maila dom till